Gala Młodych Liderów BCC

VIII Gala Młodych Liderów BCC odbyła się w Pałacu Lubomirskich. Zdjęcia wykorzystane dla komunikacji wewnętrznej oraz w mediach społecznościowych.

Zdjęcia wykonane na zlecenie Business Centre Club.