EIT FOOD

8 września na Wydziale Zarządzania UW odbyło spotkanie przeznaczone dla podmiotów spoza konsorcjum EIT Food dotyczące programu EIT Food Regional Innovation Scheme . Wzięli w nim udział reprezentanci uczelni i instytutów badawczych z Europy Środkowo-Wschodniej, Włoch, Hiszpanii i Portugalii.

Reportaż fotograficzny z konferencji wykonany na zlecenie agencji Windmill.