Gala Młodych Liderów

VIII Gala Młodych Liderów SF BCC odbyła się w Pałacu Lubomirskich. Zdjęcia wykorzystane dla komunikacji wewnętrznej oraz w mediach społecznościowych.