Dworce PKP

Projekt wykonany w latach 2015-2016 dla klienta PKP S.A. na zlecenie agencji Windmill. W ostatnich latach spółki kolejowe wykonały ogrom inwestycji dla podniesienia konkurencyjności przewozów kolejowych. Jednym z etapów była renowacja dworców na ważnych węzłach kolejowych. Zdjęcia dworców zostały wykonane na potrzeby PR oraz różnych nośników wykorzystanych przy uroczystościach związanych z oddaniem wyremontowanych obiektów.